Groot kruis - Ikonenatelier Toos Zegers-Koenders

Ga naar de inhoud

E

Groot kruis
Met Maria en Johannes met de wenende vrouwen.
Fransiscus van Assië, Kruisbeeld van Celand.
Onze verlosser is hier niet afgebeeld als verscheurd door pijn. Integendeel, hij schijnt in alle rust. Vredig aan het kruis te staan, Hij heeft hem niet gebroken. Hij heeft het op zich genomen, om te breken. Als wij ons het kruis even voorstellen zonder het lichaam van de heer, zien we achter zijn uitgestrekte armen het lege graf, zoals de vrome vrouwen het op de paas morgen van zijn verrijzenis aantroffen. Uiterst links en rechts zien we dan de vrouwen naar het lege graf komen. Ook zien we aan beide zijde, onder de armen van de gekruisigde, twee engelen die dij het graf zich tot elkaar richten in een levendig gesprek gewikkeld met elkaar, en die met hun handen naar de heer wijzen. Het zijn de engelen die de Verrijzenis van Christus getuigen tegen over hen die in hem geloofden. Boven het hoofd van de gekruisdigde zien we in een stralend rode cirkel de Heer ten hemel opstijgen. In zijn hand draagt hij het kruis als een scepter van overwinning. De koren van lofzingende engelen omgeven hem. Aan de bovenrand is in een halve cirkel de rechterhand van de Vader afgebeeld. Er bestaat geen enkel ander kruisbeeld zo rijk aan theologisch inhoud en zeggingskracht.Het hele verlossingswerk van de Heer wordt ons aanschouwelijk voor ogen gesteld. En we worden aangespoord dit heilswerk van God op de juiste manier in ons op te nemen. Door dit kruis werd Fransiskus toegesproken en tot de dienst van de kerk geroepen.< Vorige  

Terug naar de inhoud